Alanlarımız
Aile Hukuku
Aile Hukuku

Nişan,evlenme, boşanma, nafaka, velayet,edinilmiş mallara katkı, katkı payı alacağı, ziynet alacağı başta olmak üzere aile hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklar.

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu kapsamında kalan suçlar ile ilgili açılan davalarda sanık ve mağdur vekilliği.

İş Hukuku
İş Hukuku

Kıdem-ihbar zazminatı davaları, iş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları, işe iade davaları,iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat, hizmet tespiti davaları ve iş hukukundan kaynaklanan diğer davalar.

İcra - İflas Hukuku
İcra - İflas Hukuku

İcra takipleri, İstihkak davaları, sıra cetveline itiraz davaları,ihalenin feshi davaları, rehnin-ipoteğin paraya çevrilmesi takipleri, sıra cetveline itiraz davaları başta olmak üzere icra ve iflas hukukundan kaynaklaln tüm uyuşmazlıklar.

Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Şirketlere danışmanlık,ticari alacakların takibi,acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar, sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, personel sözleşmeleri, haksız rekabet davaları olmak başta olmak üzere ticaret hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Muvazaalı miras tasarruflarının iptali davaları,tenkis davaları,mirastan Iskat davaları,veraset ilamı davası başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Tapu kayıtlarının düzeltilmesi,tapu tescil davaları, veraset ve intikal işlemleri, meni müdahele ve ecrimisil davaları davaları, ortaklığın giderilmesi davaları başta olmak üzere gayrimenkul hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar.

Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

Şirketlerin tüm maddi alacak, borç ve sözleşme süreçlerinde verilen hukuki danışmanlık çözümleri.

Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku

Değer kaybı davaları, maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları,ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları,kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları başta olmak üzere sigorta hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklar.

Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

Ayıplı mallar, banka kredileri, devre mülk sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri başta olmak üzere tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.