Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

Ayıplı mallar, banka kredileri, devre mülk sözleşmeleri,  devre tatil sözleşmeleri başta olmak üzere tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.